Ana Sayfa
Okulumuz
Tarihçe

Tarihçe

Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş Sapanca Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 06.02.1995 tarihli toplantısında alınan karar gereği, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 276/2341 sayı ve 08.02.95 tarihli yazısı ile Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, aynı yıl eğitim ve öğretimine başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz Peyzaj ve Süs Bitkileri, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret ile Pazarlama Programında eğitim ve öğretim verilmektedir.