Ana Sayfa
Programlar
Pazarlama

Pazarlama

Program Başkanı   : Öğr.Gör.Atilla YILDIRIMALP
Öğrenci Kontenjanı : 60 (I. Öğretim) 
Puan Türü  : TYT 
Eğitim Süresi  : 2 Yıl
Eğitim Dili  : Türkçe
Mezuniyet Ünvan : Meslek Elemanı
MUYS Yönetim Sistemi 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi
 
Pazarlama Ön Lisans Programı; öğrencileri işletmecilik ve yönetim anlayışı ile pazarlama faaliyetlerini gelişmişliğe paralel olarak önem ve uygulaması çerçevesinde bilgilendirme, becerileri geliştirme amacı ile oluşturulmuştur.
 
Bu amaçla iki yıllık verilen eğitim ile kişisel beceriler birleştirilerek gençlerin hizmet ve üretim işletmelerinde yer almaları, programda aldıkları eğitimi ileri götürerek lisans programı ile tamamlamaları da mümkündür.
 
Kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan Meslek Elemanı kadrolarını yetiştirmek amacı ile oluşturulan Pazarlama Programında doğru yer, zaman ve ortamda alıcılara ulaşmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, müşteri tatmini sağlamak ana hedeftir.
 
Bu amacı gerçekleştirmek, meslek bilincini oluşturmak için dört dönem kapsamında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.
 
DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları
 
Halkla İlişkiler
Pazarlama ve Satış Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi İletişim
İletişim Bilimleri
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Lojistik
Lojistik Yönetimi
Pazarlama
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 
MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi
 
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi kapsamında;
Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, çalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetleri belirlemektir.
 
İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları
İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.
 
MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında Uygulamaları İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.