Peyzaj ve Süs Bitkileri

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Program Başkanı  : Öğr.Gör.Nurettin KARTAL
Öğrenci Kontenjanı : 60 (I. Öğretim)
Puan Türü  : TYT
Eğitim Süresi  : 2 Yıl
Eğitim Dili  : Türkçe
Mezuniyet Ünvanı : Tekniker
MUYS Yönetim Sistemi 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi
 
Peyzaj programı, doğal ve kültürel kaynakların ölçülü kullanımı, daha iyi ve güzel bir çevre yaratma, eşsiz değerleri koruma ve sürdürmeyle ilgilidir. Peyzaj planlama ve çizim prensipleri, dinlenme alanları, peyzaj ekolojisi, ağaçlandırma, çevresel problemler, kentsel peyzaj planlaması ve bitki materyali peyzaj programının önemli konularıdır.  
 
Bu program, peyzaj planlama, çizim ve uygulama konularında eğitim sağlar   Bu aktiviteler iyi dizayn edilmiş kaliteli alanlar yaratmada öncü rol oynar ve ayrıca genç uzmanlar için cezp edici iş imkânları yaratır.   Bu programda eğitim gören öğrenciler tekniker unvanı alır. Bu programın amacı özel ve kamu kurumlarına tekniker yetiştirmek ve teknikerlere kendi işlerini kurma fırsatı sağlamaktır.
   
Çalışma Alanları :   Mezunlar; özel sektöre ait fidanlıklarda ve seralarda her türlü iç mekan ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirilmesinde ve peyzaj düzenleme çalışmalarında, kamu sektöründe Tarım Bakanlığı’na ait kuruluşlarda ve belediyelerde çalışmaktadırlar.
  
Serada Üretim Çalışmaları :        Seramızda çeşitli iç mekan ve dış mekan süs bitkilerinin köklendirme çalışmaları yapılmaktadır.
  
Peyzaj Düzenleme Çalışmaları :        Öğrencilerimiz kamu ve özel kuruluşlara ait peyzaj düzenlemelerinde uygulama yapmaktadır.
 
Peyzaj Planlama : Öğrencilerimiz Peyzaj Çizim Tekniği dersi kapsamında bilgisayar programları ve elle çizim uygulamaları yapmaktadırlar.
  
Süs Bitkileri :  Öğrencilerimiz dış mekan, İç mekan süs bitkileri, mevsimlik çiçek ve kesme çiçek yetiştirme, çim alanları tesisi ve peyzaj da kullanım alanları ile ilgili teorik ve pratik bilgiler almaktadırlar.

Çeşitli kent mobilyaları, yapısal malzemeler ve kentsel peyzaj da kullanım alanları konusunda teorik bilgiler verilmektedir.

Süs Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları :  Süs bitkileri zararlıları ve hastalıkları konusunda teorik bilgiler verilmekte mücadele yöntemleri öğretilmektedir.                     
 
 
DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları
 
Bahçe Bitkileri
Peyzaj Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
 
MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi
 
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi kapsamında;
Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, çalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetleri belirlemektir.
 
İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları
İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.
 
MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında Uygulamaları İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.