Ana Sayfa
Medya ve İletişim
Genel Tanıtım

Medya İletişim

Program Başkanı  : Öğr.Gör.Servet SEZGİN
Öğrenci Kontenjanı  : 50 (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında I. Öğretime 50 Öğrenci Alınacaktır) 
Puan Türü     : TYT  
Eğitim Süresi  : 2 Yıl  
Eğitim Dili     : Türkçe 
Mezuniyet Ünvanı  : Tekniker 
MUYS Yönetim Sistemi 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi
 
Programın Amaçları :
BİLGİ’nin itici güçlerinden biri olan Medya ve İletişim Programı, 2000’li yıllarla birlikte giderek çeşitlenen ve yaygınlaşan farklı medya alanlarında çalışabilecek donanımlı ara eleman yetiştirmek üzere tasarlamıştır.
 
Program özellikle dijital medya ve internet teknolojisinin medya atmosferinde yaratacağı büyük sıçramaları öngörmüştür.
 
Bu nedenle, özellikle internet teknolojilerini ve onun üzerine kurulu melez medya modellerini temel alan internet gazeteciliği, blogging, podcasting, online gaming gibi konularda bir yandan nitelikli bitirme tezleri yazılırken, diğer yandan da pratiğe dönük çalışmalar ve içerik üretimi için olanaklar sağlanmaktadır.
 
Medya ve İletişim Programı olarak hedefimiz, başından beri öncelikle medya mesajlarını doğru okuyan, analiz eden ve günümüz fenomenleriyle medya içeriğini eleştirel gözle değerlendirebilen bireyler yetiştirmek olmuştur. Bu özelliklere sahip bireyler, daha sonra çalıştıkları kurum neresi olursa olsun o kurum için gerekli medya mesajlarının üretilmesi, doğru mecralardan, doğru zamanda, doğru kitleye aktarılmasında başarılı olacaklardır.
 
Mezunların İstihdam Olanakları
Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Sosyal Medya Yönetimi, Sosyal Ağlar, Sosyal Medya Pazarlaması gibi) derslerle sosyal alanında ihtiyaç duyulan yetişmiş personel açığını dolduracak niteliklere sahip olacaklardır.
 
Öğrencilerinin salt akademik değil, profesyonel yetkinliklerinin de öğrenim sürecinde geliştirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla sağlıklı bir Üniversite-Sektör ilişkisi kurulması yönünde yoğun bir çalışma içindedir, bu programda başarılı olacak öğrencilerimizin tümüne maddi ve manevi imkânları oldukça yüksek bir meslek kazandırmayı da hedeflemektedir.
 
Programdan mezun olan öğrenciler, neredeyse her sektörde bulunan iletişim ve medyayla ilgili bölümlerde çalışabileceklerdir.
 
DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları
 
Basın ve Yayın
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
 
MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi
 
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi kapsamında;
Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, çalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetleri belirlemektir.
 
İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları
İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.
 
MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında Uygulamaları İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.