Ana içeriğe atla
Bankacılık Fotoğraf

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA: Kısa Düzey

Bankacılık ve Sigortacılık Programı 120 AKTS'den oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci'nin "Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)" nde tanımlanan "Kısa Düzey (Short Cycle)" ile "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)" nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ve aynı zamanda "Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)" nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bankacılık ve Sigortacılık’ta ÖNLİSANS DERECESİ (DİPLOMASI) verilmektedir.

 

Program Başkanı  : Öğr.Gör.Esra ÇELİK   

Öğrenci Kontenjanı   : 80 (I. Öğretim) - 80 (II. Öğretim)  

Puan Türü : TYT 

Eğitim Süresi    : 2 Yıl 

Eğitim Dili: Türkçe  

Mezuniyet Ünvanı  : Meslek Elemanı

MUYS Yönetim Sistemi  : 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

Bankalar ve Sigorta şirketleri modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır.  Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptir. Program Bankacılık ve Sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bankalar yaptıkları işlere göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü bulunmaktadır. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır. 

Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar. Günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü bulunmaktadır. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da sahiptirler. Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

Ders programlarında hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler mevcuttur.

Mesleğin Önemi ve Geleceği: Bankalar ve Sigorta işletmeleri giderek daha fazla fonksiyon ve önem kazanmaktadır. Türkiye’de ekonomik gelişmeye bağlı olarak çok daha fazla artacak ve sektörün nitelikli Meslek Elemanı ve uzman ihtiyacı daha da artacaktır.

Programın Amacı: Bankacılık ve Sigortacılık alanlarında özellikle uygulamalı becerisine sahip uzman Meslek Elemanı yetiştirmektir. Yaklaşım tarzımız, mezun olan öğrencilerin çalışma yaşamına iş tecrübesine sahip olmadan dahi adapte olmalarını sağlamaktır.                      Bu nedenle programlarda uygulama derslerine ağırlık verilmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı titizlikle belirlediği ders ve uygulama programları ile Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK), bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara hazırlama amacını da gütmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları: Öğrenciler işletme disiplinleri ile ilgili eğitimin yanı sıra Bankacılık ve Sigortacılığa özgü temel eğitimi de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yönetsel pozisyonlara da yükselebilmektedir. Bu programın eğitim dili Türkçe’dir. Örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim verilen bu programda staj döneminde öğrenciler bankaların hazine, bireysel işlemler, operasyon gibi farklı bölümlerinde, sigorta şirketlerinde veya sigorta acentelerinde çalışabilmekte ve mezun olduklarında bu alanda da istihdam edilebilmektedirler.            

DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları

Aktüerya

Bankacılık ve Sigortacılık Aktüerya Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

İşletme

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi Kapsamında;

Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, çalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetler belirlenmiştir.

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.