Ana içeriğe atla

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA: Kısa Düzey

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 120 AKTS'den oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA) nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ve ayni zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları’nda ÖNLİSANS DERECESİ (DİPLOMASI) verilmektedir.

 

Program Başkanı  : Dr. Öğr. Üyesi Hatice SARIALTIN

Öğrenci Kontenjanı: 60 (I. Öğretim)

Puan Türü : TYT

Eğitim Süresi : 2 Yıl

Eğitim Dili: Türkçe

Mezuniyet Ünvanı: Meslek Elemanı 

MUYS Yönetim Sistemi: 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

Programın Amacı: Muhasebe fonksiyonlarının ne olduğunu ve Muhasebe işlemlerinin nasıl uygulandığını bilen, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini ve ilgili mevzuatı kavrayan ve finansal analiz yapabilen girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip Meslek Elemanları yetiştirmektir.

   
Programın Hedefi;

-Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen,

-İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme ve yönetim fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, iletişim bilgi ve becerileri yüksek,

-Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan, 

-Muhasebe’de meslek etiğinin ilgili yasa çerçevesinde bilincinde olan,

-Ticari belgeleri tanıyan, kullanabilen, temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim, 

-Sosyal Güvenlik işlemlerini ve Vergi hesaplamalarını yapan, Muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilen,

-Maliyet ve Finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloların analizini yapabilen, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyen ve yorumlayabilen, 

-Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen, uygulamada yer alan Muhasebe Programlarını bilgisayar ortamında öğrenip kullanabilen, 

-Sayısal verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi olan meslek elemanları yetiştirmektir.                                                                                                                                     

 

Mezunların İstihdam ve Kariyer Olanakları

Program mezunları, kuruluşların Muhasebe, Finans ve Denetim birimlerinde, Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon kadrolarında görev almaktadırlar. 

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçme olanakları da vardır. Bunun yanı sıra dört yıllık eğitimi bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alarak, küçük bir sermaye ile kendi işlerinin sahibi olma olanağına da sahiptirler              

 

DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Finans

Muhasebe

Maliye

İşletme

İşletme Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

 

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

 

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi kapsamında;

Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, çalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetler belirlenmiştir.

 

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi: Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır