Ana içeriğe atla

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA: Kısa Düzey

Pazarlama Programı 120 AKTS'den oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA) nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ve ayni zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Pazarlama’da ÖNLİSANS DERECESİ (DİPLOMASI) verilmektedir.

 

Program Başkanı  : Öğr.Gör.Atilla YILDIRIMALP

Öğrenci Kontenjanı: 60 (I. Öğretim) 

Puan Türü : TYT

Eğitim Süresi : 2 Yıl

Eğitim Dili: Türkçe

Mezuniyet Ünvanı: Meslek Elemanı 

MUYS Yönetim Sistemi: 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

.

Programın Amacı: Pazarlama Ön Lisans Programı; öğrencilere işletmecilik ve yönetim anlayışı çerçevesinde pazarlama disiplininin önemi ve pazarlama faaliyetlerinin uygulanması konularında bilgi ve beceri kazandırma amacı ile oluşturulmuştur.

Bu amaçla iki yıllık verilen eğitim ile kişisel beceriler birleştirilerek, öğrencilerimizin hizmet ve imalat işletmelerinde yer almaları, programda aldıkları eğitimi ileri götürerek lisans programı ile tamamlamaları da mümkündür.

 

Programın Hedefi: Kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan Meslek Elemanlarını yetiştirmek amacı ile oluşturulan Pazarlama Programının hedefi, doğru yer, zaman ve ortamda nihai kullanıcılara ve müşterilere ulaşan, onların ihtiyaçlarını karşılayan, müşteri tatmini ve sadakati sağlayan mezunlar vermektir.

Bu hedefi gerçekleştirmek ve meslek bilincini oluşturmak için dört dönem kapsamında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları

Halkla İlişkiler

Pazarlama ve Satış Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi                                                                                                          

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi İletişim

İletişim Bilimleri

İşletme

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik

Lojistik Yönetimi

Pazarlama

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi kapsamında;

Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, çalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetler belirlenmiştir.

 

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi: Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.