Ana içeriğe atla

Program Başkanı  : Dr.Öğr.Üyesi Hatice SARIALTIN

Öğrenci Kontenjanı: 50 (I. Öğretim) - 50 (II. Öğretim) 

Puan Türü : TYT

Eğitim Süresi : 2 Yıl

Eğitim Dili: Türkçe

Mezuniyet Ünvanı: Meslek Elemanı 

MUYS Yönetim Sistemi3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

 

Programın Amacı : İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip Meslek Elemanları yetiştirmektir.   
 

Programın Hedefi :

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen,

İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen ve iletişim bilgi ve becerilerini sağlayabilen,

Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan, 

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen, temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim, 

Sosyal Güvenlik işlemlerini ve Vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilen,

Maliyet ve Finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloların analizini yapabilen, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyen ve yorumlayabilen, 

Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen, uygulamada yer alan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında öğrenip el becerisi ile kullanabilen Meslek Elemanları, 

Sayısal verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak,    Mezunlar; büyük kuruluşların muhasebe, finans ve denetim birimlerinde, Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon kadrolarında görev almaktadırlar. 

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçme olanakları da vardır. Bunun yanı sıra dört yıllık eğitimi bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alarak, küçük bir sermaye ile kendi işlerinin sahibi olma olanağına da sahiptirler              

DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ekonomi

İktisat

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Maliye

Muhasebe

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi kapsamında;

Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, çalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetleri belirlemektir.

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında Uygulamaları İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.