Ana içeriğe atla
Program Başkanı : Öğr.Gör.Dr.Serpil ÇİĞDEM
Öğrenci Kontenjanı  : 100 (I. Öğretim) - 100 (II. Öğretim)  
Puan Türü : TYT  
Eğitim Süresi  : 2 Yıl 
Eğitim Dili  : Türkçe  
Mezuniyet Ünvanı  : Meslek Elemanı 
MUYS Yönetim Sistemi  3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi
 
Son yıllarda, Dünya genelinde, teknoloji, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlarda çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Birkaç ülke dışında, diğer ülkeler, "Serbest Pazar Ekonomisi" kavramı çerçevesinde, ticari ve siyasal sınırları olabildiğince esneterek, ilişkileri, ulusal sınırların dışına taşımak suretiyle bugün "küreselleşme" olarak tanımlanan "evrensel" boyutlara getirmişlerdir.
 
Küreselleşme sonucu, dünya neredeyse tek pazar haline gelmiş, işletmeler arası rekabet kıyasıya yoğunlaşmıştır. Pazarlarda, aynı mamulün ve hizmetin farklı tipleri ve çeşitleri yer almakta, işletmeler, ürün satabilmek için eski usullerden vazgeçerek, ileri teknoloji ve bilimsel teknikleri kullanmaktadırlar. Bu bağlamda, işletmelerin pazar paylarını korumak ve daha fazla pay alabilmek ve her alanda, rakiplerine göre "fark" yaratmak için kendini "tanıtması" gerekmektedir.
 
Bahsi geçen tanıtım, günümüzde, bir işletme fonksiyonu olarak "Hakla İlişkiler ve Tanıtım" başlığı altında ele alınarak, işletme imajı yaratmak ve bunun için tüketiciler endüstriyel alıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve de en önemlisi uluslararası alanda "fark" yaratabilmek için gerekli olan faaliyetleri kapsamaktadır.
 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında çağdaş yönetim teknikleri kullanılarak eğitilecek olan öğrenciler üretim ve kar amacı gütsün veya gütmesin her türlü hizmet üretim sektöründe ve de uluslararası arenada, işletmelerin ihtiyacı olan "imaj yaratmak, reklam ve tanıtım, sürekli iletişim" konularında büyük katkıları olacaktır.
 
Programın Amaçları : Küreselleşen dünyada Avrupa Birliği ile bütünleşme aşamasındaki Türkiye'de iş ve sosyal yaşamda halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yönetiminin gücünün bilincinde olan, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan iş gücünü, halkla ilişkiler, reklam ve iletişim sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır.

İş Olanakları : Mezunların büyük çoğunluğu reklamcılık ve halkla ilişkiler sektöründe çalışmaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrencilerin, reklam ve halkla ilişkiler sektörlerinin yanı sıra medya sektöründe de iş bulma olanakları vardır. Ayrıca bölümden mezun olan öğrenciler turizm sektörünün çeşitli birimlerinde yöneticilik, danışmanlık ve halkla ilişkiler uzmanlığı gibi görevleri yapmaktadırlar. Sayılan bu görev alanlarının piyasasının en çok ihtiyaç duyduğu alanlar olduğu açıktır.            
 
 
DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları
 
Halkla İlişkiler Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
 
MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi
 
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi kapsamında;
Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, öalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetleri belirlemektir.
 
İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları
İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.
 
MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında Uygulamaları İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.